Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconreeduskitty:
ReedusKitty Featured By Owner 6 days ago  New Deviant Hobbyist General Artist
such a cute gallery, I can't even begin how to describe..
Reply
:icontsunausui10:
TsunaUsui10 Featured By Owner Jan 8, 2015  Student Digital Artist
Nyaaaaa~ Angcute ng mga drawing mo!!! X3 So adorable~~
Reply
:iconmittk:
MittK Featured By Owner Aug 14, 2014  Hobbyist General Artist
woah!!! amazing art!!!
Reply
:iconrjace1014:
RJAce1014 Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Filmographer
Hi! Thank you very much sir! Have a wonderful day <3
Reply
:iconmillymendoza:
millymendoza Featured By Owner Jun 2, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Waaaahhh! Ang galing mo po! Ang gaganda at ang gagwapo ng mga original characters mo! Ang ganda rin ng gallery mo. *0*
Reply
:iconrjace1014:
RJAce1014 Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Filmographer
Maraming salamat po ate! Ako po ay ikinagagalak na naiibigan at nagagandahan po kayo sa aking mga iginuhit.
Ito po ay talagang makakatulong at magiging kabiyak sa mga pangkasalukuyan ko pang pagguhit.
Maraming salamat po ulet <3
Reply
:iconmillymendoza:
millymendoza Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Traditional Artist
hahaha! wala pong anuman! ang galing mo po talagang magdrawing! ^___^
Reply
:iconjohnrovick:
JohnRovick Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Digital Artist
Ang gaganda ng mga gawa nio! mawach nga kita
Reply
:iconalliekatness23:
alliekatness23 Featured By Owner Oct 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
i fell head over heels for your art. just sayin. xD
Reply
:iconrjace1014:
RJAce1014 Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Filmographer
Thanks (It's late but... xD)
Hope you don't hit the ground haha xD jk
Reply
Add a Comment: